นครราชสีมา – เปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยในชุมชน ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง

10

ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาสส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต 7 จ.นครราชสีมาสส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 4 จ.นครราชสีมานายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและตัวแทนครอบครัวรัตนเศรษฐ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน”

เพื่อบริการประชาชนแบบผู้ป่วยนอก ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ภาพข่าว/อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here