นครราชสีมา เกจิดังภาคเหนือปลุกเสกรางวัลพระพิฆเณศไอยราให้กับบุคคลทรงคุณค่าหลายสาขาอาชีพ

4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐพงศ์ อรชร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมสื่อสารมวลชน ได้เดินทางไปที่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้พระภาวนารัตนญาณ หรือ ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อธิษฐานจิต ปลุกเสก พระพิฆเณศไอยรา ซึ่งจะทำการมอบรางวัลเกียรติยศยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย หลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งจะทำการมอบในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในราชวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัญพรปฏิภาณ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัล

นายณัฐพงศ์ อรชร นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดงานซึ่งประกอบไปด้วย สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา สมาคมสื่อสารมวลชนและชมรมนักข่าวหนังสือพิมพ์ TV online ประเทศไทย ได้เกิดแนวคิดในการจัดงานเชิดชูเกียรติยกย่องตกเดิมบุคคลต้นแบบการทำความดี ต้นแบบของสังคม รางวัลคนไทยตัวอย่าง พระพิฆเณศไอยรา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 โดยมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพี้จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมไทย อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบรางวัลแก่บุคคลที่ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีจากทั่วประเทศ จากหลายสาขาอาชีพ อันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้าง และเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน เป็นการค้นหาบุคคลที่จะเป็นต้นแบบคนดี  แบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไป และเดินตามรอยพระยุคลบาทในการทำความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดิน สร้างคนดีของแผ่นดินเป็นแบบอย่างกับวัยรุ่นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดงานในครั้งนี้ได้ประสานทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจความเรียบร้อย ให้ถูกต้องตามระเบียบของสาธารณสุขจังหวัด พร้อมทั้งคัดกรองพี่น้องประชาชนและผู้ร่วมงานที่เข้ารับรางวัลโดยการตรวจ ATK  ทุกคนที่เข้ามาร่วมงาน

ภาพ/ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here