นครราชสีมา รมว.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านคมนาคม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

2

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ส.ส.ทัศนียา  รัตนเศรษฐ พร้อมด้วย ส.ส.ทัศนาพร  เกษเมธีการุณ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านคมนาคม พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายอำเภอ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3  ผู้อำนวยการแขวงทางชนบทนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม

จากนั้น เป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา มอบโค ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  เกษตรกร  20 ราย โค  20 ตัว  กระบือ 10 ตัว    พร้อมนี้ได้มอบของที่ระลึก เสื้อ หน้ากากอนามัย N95 สมุดบันทึก ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here