นครราชสีมา – รมว.คมนาคม ห่วงใยพี่น้องเกษตรกร มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ

8

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ พร้อมมอบโค ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร ธ.ก.ส., อาสาสมัครปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมอบให้เกษตรกร จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้

   • อ.โนนแดง เกษตรกร 57 ราย เงินเยียวยา 768,500 บาท

   • อ.เมืองยาง เกษตรกร 118 ราย เงินเยียวยา 2,823,000 บาท และมอบโค 28 ตัว ให้เกษตรกร 28 ราย

   • อ.ลำทะเมนชัย เกษตรกร 108 ราย เงินเยียวยา 2,279,000 บาท และมอบโค 26 ตัว ให้เกษตรกร 26 ราย

ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here