นครราชสีมา – ปปส.ภ.3 ส่งมอบเม็ดยาฟ้าทะลายโจร 50,000 เม็ด เพื่อช่วยผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

2

​ สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 และ ปปส.กทม. ร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ตามโครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและปัญหา COVID-19

โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้องแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและเริ่มเพาะปลูกในเดือนสิงหาคม เก็บและแบ่งปันผลผลิตนำมาใช้รักษาผู้ป่วย ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้าร่วมโครงการ 2,000 แห่งทั่วประเทศ โดยได้ดัดแปลงเครื่องอัดเม็ดยาในพิพิธภัณฑ์ของ ป.ป.ส. ที่ยึดได้จากผู้ค้ายาเสพติด มาแก้ไขทำความสะอาด เป็นเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดสำหรับรักษาโรค ได้มอบหมายให้ นายสมบัติ  ปุณณโอภาส ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ

และคณะเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 3 เป็นผู้แทน สำนักงาน ป.ป.ส. มอบยาเม็ดฟ้าทลายโจร จำนวน 50,000 เม็ด ให้นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์พิเชษฐ์   พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช  วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ทันสถานการณ์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนและร่วมสู้กับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปด้วยกัน

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here