นครราชสีมา – ชาวบ้าน 3หมู่บ้าน ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เรียกร้องขอทวงคืนงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน

3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวบ้านศูนย์กลาง หมู่1,บ้านโนนรัง หมู่2,บ้านหนองสะเดา หมู่6 ตำบลแก้งสนามนาง อำแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการที่ชุดคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เห็นชอบตัดงบประมาณ ได้ออกมาเรียกร้องขอท่วงคืนงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 3,100 เมตร กว้าง 6 เมตร งบประมาณกว่า 9,365,000 บาท ระหว่างถนนบ้านศูนย์กลางเชื่อมต่อไปยังถนนบ้านหนองสะเดา ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลการทางเกษตรออกมาส่งในตัวอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

นางเยาวภา ศิริเปรมกุล ตัวแทนชาวบ้าน เล่าว่า ถนนตอนนี้แย่มาก เวลาตนทางไปทำนาก็จะใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ ถ้าเวลาฝนตกจะไม่สามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้ เนื่องจากเละกลายเป็นโคนลูกเด็กเล็กแดงไปโรงเรียนลำบากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงอยากวิงวอนรัฐบาลให้ลงมาช่วยจัดสรรงบประมาณทำถนนให้ด้วย เนื่องจากชาวบ้านรอมานาน 30 ปี ถนนบางจุดก็เกือบจะขาดแล้ว

ด้านนายสราวุธ จรมั่งนอก ประธานสภาอบต.แก้งสนามนาง เปิดเผยว่า จากที่เคยได้งบประมาณสร้างถนน อยู่ดีๆก็ถูกตัดไป ชาวบ้านจึงออกมารวมตัวกันเพื่อจะของบประมาณคืน จึงอยากให้ทางรัฐบาลช่วยตรวจสอบและของบประมาณคืนมา เพื่อสร้างถนนให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาสะดวก เนื่องจากถนนเส้นทางนี้จะเชื่อมต่อจากอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงอยากได้งบประมาณที่ถูกตัดไปมาสร้างถนนให้กับประชาชน จึงอยากได้งบประมาณถนนกลับคืนมา

อยากไรก็ตาม ชาวบ้านจึงอยากขอให้คณะกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้ทบทวนและจัดสรรคืนงบประมาณดังกล่าว ที่สำนักงบประมาณ ได้ผ่านความเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว คืนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพ-ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ข่าวนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here