นครราชสีมา – ชาวบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกันพานักเรียนลงแขกดำนาปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันที่โคราช

6

ที่โรงเรียนอาสนารามเปล่งอุปถัมภ์ บ้านแท่น หมู่11 อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการ “ลงแขกดำนาการศึกษานอกห้องเรียน” ที่แปลงนาจำนวน 14 ไร่ โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก

นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการลงแขกดำนาการศึกษานอกห้องเรียน โดยมีนายสมบูรณ์ พูนแก้ว กำนันตำบลชุมพวง และนายเกรียงไกร ไพราม ผู้อำนวยการ โรงเรียนอาสนารามเปล่งอุปถัมภ์ นำคณะครูกว่า 10 คน และเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น อ.1 ถึง ป.6 จำนวน 117 คน ร่วมกับชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ รวมกว่า 300 ชีวิต ร่วมกันลงแขกดำนาบนพื้นที่นาที่ชาวบ้านซื้อถวายให้วัดจำนวน 14 ไร่ ซึ่งติดกับรั้วโรงเรียน และได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการดำนา

นายเกรียงไกร ไพราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอาสนารามเปล่งอุปถัมภ์ กล่าวว่า โรงเรียนอาสนารามอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนเล็กๆในตำบลประสุข เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึง ป.6 มีนักเรียนทั้งหมด 117 คน สำหรับโครงการลงแขกดำนาการศึกษานอกห้องเรียนนี้ เป็นการเรียนจากสถานที่จริง ปีนี้เป็นปีแรกซึ่งเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน จะทำให้เกิดทักษะและประโยชน์ต่อไปในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการพาเด็กนักเรียนทำนาปลูกข้าวกินเอง เพื่อลดภาระค่าข้าวสารของโรงเรียน โดยในการลงแขกดำนา จะมีผู้ปกครองพาเด็กๆทำ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก และยังช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะอาชีพชาวนา เป็นอาชีพที่มีมาแต่โบราณ ส่วนผลผลิตที่ได้ก็นำไปจำหน่ายแบบออนไลน์แพ็คส่งทางไปรษณีทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นอกจากโครงการลงแขกดำนาการศึกษานอกห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียน ยังมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งได้ไข่วันละวันไม่ต่ำกว่า 100 ฟอง รวมถึงโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน และโครงการปลูกผักกินเอง ซึ่งกิจกรรมทุกอย่าง สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนทุกคนได้เป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน / ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here