นครพนม โพนสวรรค์ เสียแชมป์ พบรายแรกของอำเภอ ฉีดวัคซีนวันที่สองเป็นระเบียบ ป้าวัย 84 ปีชู 2 นิ้ว ไม่มีอาการข้างเคียง

15

บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็น 1 ใน 12 แห่งที่จัดให้เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน บรรยากาศยังคงมีความคึกคักต่อเนื่อง ประชาชนในเขตอำเภอเมืองนครพนม ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังได้ทยอยเดินทางมารับวัคซีนเรื่อย ๆ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายมาเป็นระยะ ๆ  นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังแล้วยังมีกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ที่ก่อนนี้มีการลงทะเบียนจองคิวไว้ก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน รวมถึงบุคคลากรด่านหน้าที่ครบกำหนดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ด้วย

นครพนม โพนสวรรค์ เสียแชมป์ พบรายแรกของอำเภอ ฉีดวัคซีนวันที่สองเป็นระเบียบ ป้าวัย 84 ปีชู 2 นิ้ว ไม่มีอาการข้างเคียง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดนครพนมในภาพรวมนั้น ได้มีการจัดเรียงลำดับการลงทะเบียนไว้ทั้งหมดแล้ว จากที่ประชาชนมีที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจองผ่าน application หมอพร้อม นครพนมพร้อม หรือบางคนโทรศัพท์ไปจองที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.) หรือบางคนเดินทางไปจองด้วยตนเอง รวมไปถึงที่ อสม.ไปเคาะประตูบ้านสอบถาม ซึ่งในรอบวันที่ 7-11 มิถุนายน เป็นรอบของกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca มา 12,100 โดส โดยผู้ที่จะได้รับวัคซีนในรอบนี้จะได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ไปยังเจ้าตัวเพื่อให้เข้ารับวัคซีนในห้วงเวลาดังกล่าว ส่วนผู้ที่เหลือจะได้รับการประสานเช่นเดียวกันเมื่อวัคซีนมาในรอบถัดไป

นครพนม โพนสวรรค์ เสียแชมป์ พบรายแรกของอำเภอ ฉีดวัคซีนวันที่สองเป็นระเบียบ ป้าวัย 84 ปีชู 2 นิ้ว ไม่มีอาการข้างเคียง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นอกจากนี้ในล๊อตนี้จังหวัดนครพนมยังได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac มาเพิ่มเติมอีกจำนวน 920 โดส ดังนั้นในส่วนนี้จึงได้จัดสรรให้บุคลากรทางการศึกษาก่อน เพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน โดยคาดว่าบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับครบทุกคนที่มีการจองลงทะเบียนก่อนเปิดภาคเรียน

นครพนม โพนสวรรค์ เสียแชมป์ พบรายแรกของอำเภอ ฉีดวัคซีนวันที่สองเป็นระเบียบ ป้าวัย 84 ปีชู 2 นิ้ว ไม่มีอาการข้างเคียง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

  นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม(สสจ.ฯ)  เปิดเผยว่า ขอยืนยันว่าทุกคนที่ลงทะเบียนเข้ามาไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดจะได้รับวัคซีนอย่างแน่นอน แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สะดวกในการช่วยเหลือตนเอง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้มีการวางแผนการฉีดวัคซีนให้ ซึ่งจะต่างจากกลุ่มอื่น ๆ โดยแผนวางไว้คือ แผน drive cruise ที่เบื้องต้นได้มอบนโยบายให้แต่ละโรงพยาบาลประสานขอความร่วมมือไปยัง อบต. และเทศบาลต่าง ๆ ที่มีรถฉุกเฉินอยู่แล้วในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงมารับบริการ หรือให้ตรวจสอบว่าบ้านของผู้ป่วยติดเตียงบ้านไหนที่มีรถยนต์เป็นของตนเองและสะดวกจะเดินทางมารับบริการ โดยจะให้ผู้ป่วยอยู่บนรถที่กล่าวมาข้างต้นตลอดเวลาที่มารับบริการ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายอะไรอีกแล้ว

นครพนม โพนสวรรค์ เสียแชมป์ พบรายแรกของอำเภอ ฉีดวัคซีนวันที่สองเป็นระเบียบ ป้าวัย 84 ปีชู 2 นิ้ว ไม่มีอาการข้างเคียง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

“ยกตัวอย่างว่าในอำเภอเมืองนครพนม มีผู้ป่วยติดเตียง 100 คน เราจะกำหนดไว้ที่ 10 วัน ๆ ละ 10 คน ก็จะประสานให้ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและพนักงานขับรถนำผู้ป่วยเข้ามาที่จุดฉีดวัคซีนที่จัดไว้ให้ เมื่อรับบริการเสร็จแล้วตามขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด ก็สามารถกลับบ้านได้เลย รถคันต่อมาก็จะวิ่งเข้ามาต่อตามลำดับการนัดหมาย ซึ่งตรงนี้เป็นนโยบายที่วางไว้ เพื่อที่จะให้แต่ละโรงพยาบาลไปคิดดูว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความสะดวกที่สุดและปลอดภัยที่สุดเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมา เนื่องจากเราไม่มีนโยบายให้บุคลากรลงพื้นที่ไปฉีดตามบ้าน เพราะไม่มีความปลอดภัย อีกทั้งการฉีดในแต่ละครั้งต้องมีทั้งทีมแพทย์ที่เฝ้าสังเกตุอาการ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพยาบาล หากเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อีก” นายแพทย์ สสจ.นครพนม กล่าว

นครพนม โพนสวรรค์ เสียแชมป์ พบรายแรกของอำเภอ ฉีดวัคซีนวันที่สองเป็นระเบียบ ป้าวัย 84 ปีชู 2 นิ้ว ไม่มีอาการข้างเคียง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ด้าน นางละม้าย เมืองศรี อายุ 84 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังได้รับวัคซีนเข็มแรกและนั่งพักเพื่อรอดูอาการ ว่า ก่อนฉีดได้ปฏิบัติตัวตามเจ้าหน้าที่สั่งคือพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ ฯลฯ วันนี้มีลูกสาวพามาฉีดไม่รู้สึกกังวลหรือตื่นเต้น วัคซีนทีได้เป็นแอสตร้าเซเนก้า หลังฉีดก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติ โดยตัวเองมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

นครพนม โพนสวรรค์ เสียแชมป์ พบรายแรกของอำเภอ ฉีดวัคซีนวันที่สองเป็นระเบียบ ป้าวัย 84 ปีชู 2 นิ้ว ไม่มีอาการข้างเคียง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ด้านนอกอาคารมีนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.ฯ นายพรต ภูมิภักดิ์ ปลัดจังหวัดฯ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์ สสจ.ฯ นพ.สมโภชน์ กังวานธีวัฒน์ ผอ.รพ.นครพนม และ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก โดยจะมีแผ่นป้ายติดแสดงว่าผู้ใดจะได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) หรือแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ขณะเดียวกันมีพระสงค์จากวัดต่างๆอีกประมาณ 20 รูป มานั่งที่ห้องรับรองศูนย์ดำรงธรรมฯ ในศาลากลางหลังเก่า เพื่อเข้ารอรับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน บรรยากาศโดยรวมมีความเรียบร้อยเป็นระเบียบ

นครพนม โพนสวรรค์ เสียแชมป์ พบรายแรกของอำเภอ ฉีดวัคซีนวันที่สองเป็นระเบียบ ป้าวัย 84 ปีชู 2 นิ้ว ไม่มีอาการข้างเคียง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด ได้รับรายงานว่าพบเพิ่ม 1 ราย เป็นชาว ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ อายุ 19 ปี ทำงานรับเหมาไฟฟ้าเขตดินแดง กทม. มีอาการไอ เจ็บคอ ซึ่งพบว่าเพื่อนในที่พักเดียวกันตรวจพบเชื้อโควิด จึงเดินทางกลับนครพนมโดยรถทัวร์ลงที่จังหวัดสกลนคร มีพ่อแม่มารับโดยใช้รถ จยย. 2 คัน และให้ผู้ป่วยขับไปรายงานตัวพร้อมกักตัวและตรวจหาเชื้อ ยืนยันติดโควิด มีกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดรวม 20 ราย เป็นคนในพื้นที่นครพนม 7 ราย สรุปยอดผู้ป่วยสะสม 142 ราย รักษาหาย 135 ราย กำลังรักษาเพิ่มมาเป็น 5 ราย

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here