นครพนม เปิดเรียน คึกคัก นักเรียนดีใจได้พบเพื่อนๆ

0

บรรยากาศการเปิดเรียนของจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นไปด้วยความคึกคักของนักเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาและผู้ปกครอง โดยโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 169 แห่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site  มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนตั้งแต่ก่อน 07.00 น. เป็นจำนวนมาก ทุกคนมีความตื่นเต้นหลังต้องหยุดเรียนไปนานหลายเดือน เพราะที่จะได้เจอหน้าเพื่อน ๆ มีทั้งที่เดินทางมาด้วยตนเอง ผู้ปกครองมาส่ง และมาด้วยรถรับ-ส่งนักเรียน

เมื่อมาถึงบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ทุกคนต้องผ่านมาตรการตรวจคัดกรองที่เข้มข้น ก่อนจะไปนั่งพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมากับเพื่อน ๆ โดยมีนักเรียนกระจายอยู่ตามซุ้มต่าง ๆ ทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่อรอเวลาร่วมกันทำกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญาณตน เจริญสมาธิ และรับฟังโอวาท ซึ่งระหว่างนั่งรอทางโรงเรียนจะมีการให้ความรู้พูดแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตัวผ่านเสียงตามสายให้ทุกคนได้รับทราบตลอดเวลา

  ทั้งนี้ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้มีการแบ่งสายลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติของโรงเรียนทุกแห่งที่อนุมัติให้ดำเนินการสอนแบบ On Site ว่ามีการปฏิบัติเป็นเช่นไร มีช่องว่างที่ตรงไหน ควรปรับปรุงส่วนใดเพิ่มเติม เพื่อให้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองให้ทุกคนมีความสบายใจและมั่นใจว่าบุตรหลานมีความปลอดภัยจากไวรัสโควิดในการเปิดเรียนครั้งนี้ รวมถึงได้ร่วมให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคนว่า

โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้มีการพิจารณาโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 551 แห่ง ว่าแห่งใดสามารถให้เปิดการเรียนการสอนได้ ซึ่งโรงเรียนนครพนมวิทยาคมก็เป็นหนึ่งใน 169 แห่งที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้

ซึ่งในวันนี้ ไม่ได้เปิดพร้อมกันทั้ง 169 โรงเรียน บางแห่งต้องเปิดในสัปดาห์ถัดไป โดยในช่วงแรกนี้นักเรียนทุกคนต้องมาเรียนแบบสลับเลขที่ คือเลขคี่กับเลขคู่สลับกันคนละอาทิตย์ ถ้าผ่านไป 2-3 สัปดาห์หากไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีการอนุมัติให้เปิดแบบเต็มที่ เพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนได้ตั้งใจเรียน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนมีประสบการณ์ มีชีวิตที่ดี สามารถที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นคนดีของพ่อแม่ ของครอบครัวและสังคม เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองด้วย ถึงแม้จะได้รับวัคซีนไปแล้ว ที่สำคัญคือขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาหากมีการรวมกลุ่มกัน และการล้างมือบ่อย ๆ” นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าว 

ทั้งนี้จังหวัดนครพนมไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 3 วันแล้ว และปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไม่ถึง 10 คนมาประมาณ 1 เดือนแล้ว ซึ่งจังหวัดนครพนมเองพยายามผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับงานด้านสาธารณสุข ทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here