นครพนม เปลี่ยนอาคารศาลเก่าอายุ 103 ปี เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความยุติธรรม

11

นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานผ่านรูปแบบการจำลองสภาวะแวดล้อมออนไลน์ ในการเปิดอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ร่วมกับจังหวัดนครพนมในการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม ที่พร้อมให้บริการประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ กิจการศาลยุติธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนรวัฒน์ สวยงาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง นายทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประกอบพิธี

โดยอาคารศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่าแห่งนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2460 ในที่ดินแปลงริมแม่น้ำโขง หันหน้าสู่แม่น้ำโขง ตรงข้ามเมืองท่าแขก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นอาคารแบบตึกโบราณชั้นเดียวใต้ถุนสูง เสา ผนัง ก่ออิฐถือปูน ไม่มีโครงเหล็ก โครงหลังคาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง กระเบื้องดินเผา มีห้องพิจารณาครั้งแรก 1 ห้อง และเมื่อปี พ.ศ. 2483 เป็นปีที่ประเทศไทยมีกรณีพิพาทอินโดจีนอาคารศาลได้ถูกกระสุนปืนและลูกระเบิดหลายแห่งทำให้ผนังแตกร้าว ต่อมาจึงได้มีการซ่อมแซมและเพิ่มห้องพิจารณาขึ้นอีก 1 ห้อง พร้อมดัดแปลงใต้ถุนเป็นห้องขังและห้องเก็บพัสดุ ซึ่งอาคารดังกล่าวได้ใช้เป็นที่ทำการศาลมาจนถึงปี พ.ศ. 2505 อาคารศาลมีความชำรุดทรุดโทรมมาก จนเห็นได้ว่าไม่ปลอดภัยแก่ข้าราชการศาลและประชาชนผู้มาติดต่อ ทั้งยังคับแคบไม่สะดวกต่อการพิจารณาพิพากษา กระทรวงยุติธรรมจึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดนครพนมหลังใหม่ และในคราวเดียวกันก็ได้ให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลหลังเก่าใช้เป็นบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2542 จึงได้ปิดการใช้งานเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีอายุการใช้งานมานานเกรงจะเกิดอันตราย จึงได้สร้างบ้านพักผู้พิพากษาขึ้นมาใหม่บริเวณเครื่องใกล้เคียงกัน

ซึ่งที่ผ่านมาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนมได้มีความพยายามที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่าแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การศาลไทยและประเพณีของชาวจังหวัดนครพนม โดยเมื่อปี พ.ศ. 2561 นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา คนที่ 46 ในปัจจุบันและคณะได้มาสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ของอาคารเพื่อประเมินคุณค่า และจัดทำรูปแบบรายการประมาณราคาในการบูรณะซ่อมแซมประกอบคำของบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่าแห่งนี้และในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานศาลยุติธรรมได้อนุมัติให้ดำเนินการด้วยเงินงบประมาณของจังหวัดนครพนม ส่วนรูปแบบรายการในการปรับปรุงสำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้างสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทบทวนเรื่องราวประวัติศาสตร์ศาลจังหวัดนครพนมที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และให้ความสำคัญกับบุคคลที่ได้บุกเบิกทุ่มเท และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานความสำเร็จในอดีต

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here