นครพนม อนุมัติให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนเพิ่ม 80 แห่ง

2

ที่จังหวัดนครพนม บรรยากาศการเรียนการสอนแบบ On Site ยังคงเป็นไปด้วยความคึกคักของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา ภายหลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันพิจารณาประเมินความพร้อมโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่อนุมัติให้เปิดภาคเรียน 2/2564 ได้เพิ่มเติมจากเดิม 80 แห่ง รวมกับที่อนุมัติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 169 แห่ง เป็น 249 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.2 ของโรงเรียนทั้งหมด 551 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนในพื้นที่อำเภอนาหว้า 18 แห่ง อำเภอเมืองนครพนม 17 แห่ง อำเภอนาแก 4 แห่ง และอำเภอเรณูนคร 41 แห่ง

 โดยในวันนี้ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ยังคงมีการแบ่งสายลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการสอนแบบ On Site ได้เช่นเดิม เพื่อดูการปฏิบัติว่าเป็นเช่นไร มีช่องว่างควรปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนไหน เพื่อให้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างสูงสุด

 ทำให้ผู้ปกครองทุกคนมีความสบายใจและมั่นใจว่าบุตรหลานที่มาสถานศึกษาแล้วมีความปลอดภัยห่างไกลจากไวรัสโควิด รวมถึงได้ร่วมให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคนว่า ก่อนอื่นก็ขอยินดีกับลูก ๆ ทุกคนที่ได้มาเรียนในวันนี้ หลังจากที่ต้องศึกาผ่านระบบออนไลน์มานาน จึงขอให้ทุกคนได้ตั้งใจเรียน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นคนดีของพ่อแม่ เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาหากมีการรวมกลุ่มกัน และการล้างมือบ่อย ๆ ด้วย เพราะเราต้องอยู่กับไวรัสโควิดไปอีกนาน แม้นว่านักเรียนทุกคนจะได้รับวัคซีนไปแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ถ้าไม่ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

เพราะการรับวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการไม่ให้รุนแรงและเสียชีวิตหากได้รับเชื้อเท่านั้น รวมถึงอยากฝากให้นักเรียนทุกคนได้แนะนำคนในครอบครัวและชุมชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เข้ารับวัคซีนด้วย ปัจจุบัน ศบค. ได้อนุมัติวัคซีนสูตรไขว้ให้ทุกคนสามารถเข้ารับบริการได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนซิโนแวคไขว้กับแอสตราเซนเนก้า ที่ต้องฉีดห่างกัน 3-4 สัปดาห์ วัคซีนแอสตราเซนเนก้าไขว้กับวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดห่างกัน 4-12 สัปดาห์ และวัคซีนซิโนแวคไขว้วัคซีนไฟเซอร์ ระยะเวลาห่าง 3-4 สัปดาห์ ซึ่งทุกสูตรล้วนทำให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งสิ้น ที่สำคัญคือชาวจังหวัดนครพนม สามารถขอรับบริการฉีดวัคซีน แบบ Walk-In ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และ รพ.สต.ที่แต่ละพื้นที่กำหนด

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here