นครพนม’ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 11 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงฯ รวมสะสม 223 ราย รักษาหายแล้ว 143 คน

8

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อฯ มอบหมายนายสุวิทย์ จันทรหวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม แถลงข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม วันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 11 ราย (รายที่ 213-223) รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 223 ราย รักษาหายแล้ว 143 ราย กำลังรักษา 78 ราย ซึ่งในจำนวนที่กำลังรักษาอยู่นี้ไม่มีอาการ 20 ราย มีอาการเล็กน้อง 47 ราย ปานกลาง 10 และมีอาการรุนแรง 1 ราย ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 280 เตียง ใช้ไป 78 เตียง ยังสามารถรองรับได้อีก 202 เตียง

 ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ติดเชื้อไว้รัสโคโรนาฯ จำนวน 223 คน เป็นการติดเชื้อของผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 153 คน และแพร่ต่อในชาวนครพนม อีก 24 คน ติดจากการเที่ยวสถานบันเทิง 34 คน และนำไปแพร่ต่อในบ้านอีก 8 คน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด จำนวน 4 คน ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ แยกเป็นเพศชาย 106 ราย เพศหญิง 117 ราย อายุเฉลี่ย 31.9 ปี อายุต่ำสุด 2 เดือน อายุสูงสุด 73 ปี เข้ารับการรักษาที่ รพ.นครพนม 22 ราย รพร.ธาตุพนม 14 ราย รพ.ท่าอุเทน 2 ราย รพ.นาหว้า 3 รพ.เรณูนคร 4 ราย รพ.ปลาปาก 11 ราย รพ.วังยาง 2 ราย รพ.บ้านแพง 2 ราย รพ.ศรีสงคราม 4 ราย รพ.นาแก 1 ราย รพ.โพนสวรรค์ 12 ราย และ รพ.นาทม 1 ราย

สำหรับสถานการณ์ในช่วงกึ่งล็อกดาวน์ : Semi Lockdown ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564) มีผู้ป่วยยืนยัน 74 ราย แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ 31 ราย ผลตรวจพบติดเชื้อโควิดฯ มาแล้ว 14 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน 78 ราย มาด้วยกัน 19 ราย และมีผู้ป่วยที่ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน 47 ราย

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here