นครปฐม โรงเรียนบางเลนวิทยาจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

2

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยาได้มอบหมายให้ นางสาว ดารารัตน์ อ้นถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา โดยมี พ.ต.ต.รุ่งทิวา คงแจ่ม สว.อก.สภ.บางเลน ร.ต.อ.คุ้มพงษ์ คุ้มพะเนียด รอง.สวป.สภ.บางเลน  นายมนต์ชัย ทองมูลชัย ปลัดอำเภอบางเลนฝ่ายความมั่นคง ร่วมในพิธี

ซึ่งจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รวมพลังทำความดี รวมทั้งสร้างกระแสรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ทั้งยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมในจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครปฐมให้กับประชาชนได้รับรู้อีกด้วย จากนั้นได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยาในระดับชั้น ม.ต้นเรื่องของพิษภัยยาเสพติดเป็นเวลา 15 นาที

จากนั้น พ.ต.ต.รุ่งทิวา คงแจ่ม สว.อก.สภ.บางเลน กล่าวว่า  ได้มีการจัดกำลังพล ตำรวจ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตามและมีกำลังพลตำรวจตรวจตราตามเส้นทางการจราจรทั้งทางหลักและทางรอง ขณะที่ในชุมชน หมู่บ้าน กำลังหลักสำคัญในการป้องกันยาเสพติดคือท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ถึงพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งภายหลังยังคงพบว่า มีการนำเข้ายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องด้วยมีผลประโยชน์มหาศาล อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จะเป็นการปลุกระดมให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา

ขณะที่โครงการทูบีนัมเบอร์วัน นับเป็นโครงการที่ดีและมีความสำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กรุ่นใหม่เริ่มต้นทำในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ แทนการไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนการเอาน้ำดีไล่น้ำเสีย ด้านการปลดล็อกกัญชา ได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลมีจุดหมายเพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น จึงขอให้มีการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้มาก โดยเฉพาะในสถานศึกษา

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here