นครปฐม เด้ง 5 เสือสภ.สามควายเผือกเส้นบ่อนไฮโล

15

ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ  พลตำรวจโท(ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ด้วย พันตำรวจโท เสนีย์ เวชพัฒ รองผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7 กับพวก ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายดำหริ กับพวกรวม 15 คน ในข้อหา ร่วมกันลักลอบเล่น การพนัน (ไฮโลว์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต (โดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ , ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโลว์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันร่วมกันมั่วสุมฝาฝืนคำสั่งจังหวัดนครปฐม เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยของกลาง จำนวน 19 รายการ เหตุเกิดที่ ริมคอกวัวไม่มีเลขที่ ม.7ต.ทุ่งน้อยอ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 15 ก.พ.65เวลาประมาณ 16.00 น. นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก ดำเนินคดีตามกฎหมาย

เพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรภาค 7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความเหมาะสมและมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ 8 (2 ) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ ข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้

1.พ.ต.อ.นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

2.พ.ต.ท.พัสกร พรหมอยู่ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือกจังหวัดนครปฐม

3.พ.ต.ท.ณรงค์ แก้วศรี รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

4.พ.ต.ท.นิติสิทธิ์ กาญจนนฤนาท สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือกจังหวัดนครปฐม

5.พ.ต.ท.เจน ถาวร สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค  โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (งานบริหาร) รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 มอบหมาย โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 /หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 อนึ่ง ข้าราชการตำรวจที่ถูกสั่งให้มาปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าว มีสิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 106 ประกอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2547 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  พลตำรวจโท(ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here