นครปฐม – อ.บางเลน เรียกผู้ประกอบการแพปลาที่มีแรงงานต่างด้าวมาคัดกรองตรวจโรคโควิด-19

47

ศาสตราจารย์ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายสม บัติชูเถื่อน สาธารณสุขอำเภอบางเลน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแรงงานชาวต่างด้าวที่ทำงานในตลาดแพปลาบางเลนธานี เป็นระยะเวลา 3 วัน

เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 ประมาณ 2-3 พันคน ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อนั้นผู้ประกอบการของแพปลาต่างๆที่มีลูกจ้างเป็นต่างด้าวต้องนำลูกจ้างต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อซักประวัติหลังจากนั้นจะเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อจะนำเข้าไปสู่ห้องปฏิบัติการ ของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะไปตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ covid19

โดยวิธีมาตรฐาน ที่เรียกว่าเป็น REALTIME-PCR ซึ่งโดยปกติผลแต่ละส่วนจะออกภายในประมาณ1-2 วันในแต่ละราย เพื่อเป็นการคัดกรองดูว่ามีเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เข้ามาในพื้นที่ของ อ.บางเลน จ.นครปฐม มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกันก็จะเป็นมาตรการที่ภาครัฐให้ความสนใจและใส่ใจในการที่จะดูแลเรื่องของสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอบางเลนและจังหวัดนครปฐม ต่อไป

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here