นครปฐม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำลังเสนอ 3 มาตรการรับมือ เอลนิโญ

1

สทนช.กำลังเสนอ 3 มาตรการรับมือ เอลนิโญ จากมาตรการปกติในภาพรวมแล้วน้ำในเขื่อนสำคัญน้ำน้อยมากเพราะฝนไม่ตกลงในพื้นที่เหนือเขื่อน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง มีปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติในทุกพื้นที่ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ย ฝนปีนี้เพิ่งได้ ครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยหารือ50% ครับ ถ้าเทียบกับฝนปีที่แล้วได้แค่45%ของปีที่แล้วฝนเมื่อคืน 0.4 =ฝนเดือนนี้เพิ่งได้ 5.0มม.จากค่าเฉลี่ยเดือนนี้อยู่ที่ 114 .1 มิลลิเมตรซึ่งสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำท่าจีนวันนี้รับน้ำเข้าแม่น้ำท่าจีน ผ่าน ปตร.พลเทพในอัตรา 35.22 ลบ.ม./วินาทีระบายน้ำ ผ่าน ปตร.โพธิ์พระยา ในอัตรา 2.01 ลบ.ม./วินาที อ่างเก็บน้ำกระเสียวมีปริมาณน้ำในอ่าง 80.00 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 27% ระบาย 0.64 ลบ.ม./วินาที ( 0.06 ล้าน ลบ.ม./วัน)              

โครงการชลประทานนครปฐมสถานการณ์น้ำ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐมวันนี้้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน  ระดับแจ้งเตือนเกณฑ์น้ำมาก อ้างอิงสถานีวัดระดับน้ำ T.1 อ.นครชัยศรีระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม อยู่ในเกณฑ์ “ปกติ”สถานีวัดระดับน้ำ T.14 อ.สามพราน เวลา9:00 น. มีระดับน้ำ 0.625 ม.รทก.  ลดลงจากเมื่อวาน -5.1 ซม.สถานีวัดระดับน้ำ T.1 อ.นครชัยศรี เวลา9:00 น. มีระดับน้ำ 0.398 ม.รทก.  ลดลงจากเมื่อวาน -8.5 ซม.สถานีวัดระดับน้ำ T.15 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน เวลา9:00 น. มีระดับน้ำ 0.32 ม.รทก. ทรงตัวจากเมื่อวาน  –  ซม.สถานีวัดระดับน้ำ T.13 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีเวลา9:00 น. มีระดับน้ำ 0.339 ม.รทก.

 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 3.5 ซม. ค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนสถานี ปตร.คลองจินดา ต.บางช้าง อ.สามพราน ค่าความเค็ม 0.29 กรัม/ลิตร (ลดลงจากเมื่อวาน -0.01 กรัม/ลิตร)ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ “ปกติ” สำหรับกล้วยไม้ ปริมาณฝนสะสม จ.นครปฐม (สถานีอุตุฯนครปฐม)ฝนสะสมรายวัน = 0.4  มม.ฝนสะสมรายปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 ถึง ปัจจุบัน =  256.86 มม.

Thaireference จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here