นครปฐม ยกระดับเตือนภัยโควิด-19เป็นระดับ4

10

ที่จังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยกระดับเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 มีมาตรการเพิ่มเติมที่เคร่งครัดมากขึ้น โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ VUCA โดยเฉพาะมาตรการ UP (Universal Prevention) เน้นการสวมหน้ากากอนามัย 100% และต้องทำตามมาตรการดังนี้

งดเข้าสถานที่เสี่ยง งดดื่มสุราในร้าน เลี่ยงไปสถานที่ ที่มีคนจำนวนมาก/ชะลอการเดินทาง เช่น ทำงานที่บ้าน (WFH 50%-80%) หรือ ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด/ลดการรวมตัวกัน เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ/ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการ V-U-C-A อย่างเคร่งครัด คือ รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด ป้องกันตนเองครอบจักรวาล ทุกที่ ทุกเวลา สถานประกอบการมีระบบ COVID-19 Free Setting และตรวจ ATK สม่ำเสมอ.

ซึ่งในวันนี้ สถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 9,204 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 436 ราย  การเฝ้าระวังเชิงรุก 238 รายการเฝ้าระวังเชิงรับ  198  ราย สัญชาติ ไทย 427 ราย อื่นๆ  9 ราย ในจังหวัด นครปฐม427 ราย นอกจังหวัด 9 ราย ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 420 ราย

แนะนำประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิด Universal Prevention  ได้แก่ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้นเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุดทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำหรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here