นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามร่วมจังหวัดนครปฐม ขับเคลื่อนความโปร่งใสก่อสร้างภาครัฐ ปี 65

4

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ระหว่างจังหวัดนครปฐม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยจังหวัดนครปฐมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้งความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐในจังหวัดนครปฐม รวมถึงเพื่อสอดรับกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการบริทารจัดการภาครัฐ จึงดำเนินการจัด”โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐจังหวัดนครปฐม”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ส่งผลดีกับภาคธุรกิจก่อสร้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของภาครัฐ ส่งเสริมโครงการก่อสร้างในภาควัฐให้มีคุณภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้ภาษีประชาชนถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชน ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here