นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดแข่งการควบคุมระบบอัตโนมัติ (SMART AUTOMATION 4.0)

8

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด ครั้งที่ 4(SMART AUTOMATION 4.0) โดย สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมมือกับ สถาบัน ไทย-เยอรมัน บริษัท ออโตไดแด็กติก จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย)จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด ครั้งที่ 4 หรือ SMART AUTOMATION 4.0

โดยโครงการดังกล่าวมีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 7 วัน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง รวมทั้งสิ้น 40 ทีมจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ โดยช่วงที่1 เป็นการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ต่อยอดสำหรับการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อรับการอบรมพื้นฐานและแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดจำนวน 15 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ช่วงที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและความชำนาญ ความคิดริเริ่มรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป โดยมี ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม A 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE  จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here