นครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน วัดไผ่ล้อม

1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร.นภัสนันท์ พรรณิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด(มหาชน) ตามที่ขอพระราชทานนำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา  ณ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม ข้าราชการ ประชาชน พร้อมใจเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง

โดยผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดไผ่ล้อม จากนั้น ดร.นภัสนันท์ พรรณิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด(มหาชน) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงหน้าพระอุโบสถ โดยวงโยธวาธิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นถวายความเคารพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้าและยกประเคนถวาย จากนั้นประเคนเทียนพระปาติโมกข์ และถวายเครื่องบริวารกฐิน

สำหรับวัดไผ่ล้อม สันนิษฐานกันว่าสร้างวัดไผ่ล้อมขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในยุคนั้นได้มีการเกณฑ์ชาวมอญที่อยู่ใต้โพธิสมภารมาช่วยกันบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ ชาวมอญได้พักอาศัยอยู่บริเวณสวนป่าไผ่ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาบริเวณนั้นร้างผู้คน ดงไผ่ขึ้นหนา มีพระสงฆ์มาพำนักอยู่เรื่อยมาจึงได้ช่วยกันจัดตั้งขึ้นเป็นวัดไผ่ล้อม ตามลักษณะพื้นที่ วัดไผ่ล้อมขาดเจ้าอาวาสอยู่นาน กระทั่ง พ.ศ. 2486 ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระอาจารย์พูล อัตตรักโข ซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่วัดพระงามขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้ร่วมกับญาติโยมสร้างอุโบสถ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2490 และแล้วเสร็จในอีก 3 ปีต่อมา ซึ่งท่านฝึกอ่านเขียนอักษรขอมและแพทย์แผนโบราณจาก “ปู่แย้ม ปิ่นทอง” ผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่แท้ ๆ ของท่าน และได้รับการถ่ายทอดวิชา คาถาอาคมจากหลวงพ่อจ้อย วัดบางช้างเหนือหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง หลวงปู่กลั่น หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม และพัฒนาวัดเรื่อยมา จนมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วสารทิศ ก่อนจะมรณภาพในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2548 สิริอายุได้ 92 ปี นับพรรษาได้ 67 พรรษา  ปัจจุบันพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ศิษย์เอกหนึ่งเดียว ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here