นครปฐม ผู้นำชุมชน ตำบลวังตะกู จัดงานวันรำลึกกำนันผู้ใหญ่บ้าน

2

ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการจัดงานวันรำลึกกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยนางสาวมยุรีย์ ช่างเกวียน กำนันตำบลวังตะกู นายจรูญ ดาราสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู พร้อมด้วยแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

ในพิธีได้มีการจัดพิธีทางศาสนา โดยการนิมนต์คณะสงฆ์วัดวังตะกู อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ และมีการทอดผ้าบังสุกุล จำนวน 9 ผืน อุทิศส่วนกุศลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ล่วงลับ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่ง นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม ได้เป็นผู้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกล่าวให้กำลังใจกับผู้นำชุมชนที่เสียสละทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนสามารถผ่านวิกฤติการณ์บ้านเมืองและวิกฤติการณ์โลกหลายเหตุการณ์มาได้ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในพื้นที่ในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 65

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here