นครปฐม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลบางเลนลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดตลาดสดสู้โควิด19

11

เทศบาลตำบลบางเลน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสาวดอกเอื้อง บวรสุคนธชาติ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายประยูร น้อยบัวงาม นาย โอฬาร แสงวิเชียร พนักงานดับเพลิงเทศบาลตําบลบางเลน และเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำจำนวน1คัน ลงพื้นที่ไปตลาดสดเทศบาลตําบลบางเลน

เพื่อล้างทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจึงขอความร่วมมือจากผู้ค้าในตลาดสดเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมล้างพื้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในตลาดสดเทศบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดสดที่เทศบาล  เป็นเจ้าของตลาดและดูแลอย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการตลาดสด…

ทั้งนี้ จะมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดที่กลับมาอีกครั้งในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม และเพิ่มมาตรการเข้มมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด เพราะอำเภอบางเลนมีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในความปลอดภัยของตลาดสดเทศบาลบางเลน มีมาตรการป้องกันและการทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน เพื่อต่อสู้กับโรคโควิดในพื้นที่ให้เป็นศูนย์ต่อไป

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here