นครปฐม ผบช.ภ.7 แถลงข่าวระดมกวาดล้างแข่งรถเด็กแว๊น ท่อดัง

8

ตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2564 โดยทุกหน่วยได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการป้องกันปราบปราม อย่างเข้มข้น จริงจัง เต็มขีดความสามารถ ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด และทำการยึดของกลางต่าง ได้เป็นจำนวนมาก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยทุกหน่วยได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการป้องกันปราบปราม อย่างเข้มข้น จริงจัง เต็มขีดความสามารถ ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด และทำการยึดของกลางต่าง ได้เป็นจำนวนมาก จับกุมการกระทำผิดในการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งหมด จำนวน 2.213 ราย โดยแยกเป็นข้อหาในการกระทำผิดต่างๆ ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นจำนวน 8 รายสนับสนุนให้ผู้อื่นขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น จำนวน 5 รายเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น จำนวน 351 ราย

ขับรถลักษณะกีดขวางการจราจร จำนวน 30 รายขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวฯ จำนวน 14 รายขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถธรรมดา จำนวน 19 รายขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ จำนวน 947 ราย ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถของตนเองจำนวน 26 รายใช้รถที่มีอุปกรณ ส่วนควบไม่ครบถ้วน จำนวน 753 รายใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน จำนวน 58 ราย ดำเนินคดีกับร้านขาย/ดัดแปลงรถหรืออุปกรณ์ จำนวน 2 รายตรวจยึดของกลางที่ได้มาจากการกระทำผิด ดังนี้รถยนต์ จำนวน 3 คันรถจักรยานุยนต์ จำนวน 1,097 คัน ท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 133 ชิ้นนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำงานเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ตรวจค้นและประชาสัมพันธ์ร้านขายรถและอุปกรณ์ รถ จำนวน 1,647 ร้านจัดทำประวัติผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทางจำนวน 244 ราย

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here