นครปฐม ประเดิมฉีดวัคซีน ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า

228

นายอนุชา ใจช่วงโชตินายอำเภอบางเลน พร้อมด้วย นพ.กมลรักษ์จินดาไตรรัตน์ ผอ.รพ.บางเลน นายสมบัติ ชูเถื่อน สาธารณสุขอำเภอบางเลน พ.ต.ท.สมควร วิเวก สว.สส.สภ.บางเลน และบุคลากรสาธารณสุข รพ.บางเลน เดินทางไปที่อาคารห้องประชุมเพชรไพลินชั้น 4 รพ.บางเลน เพื่อทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคเป็นวันแรก

ทั้งนี้ วัคซีนซิโนแวค จำนวน 200 โดส ที่ รพ.บางเลนได้รับจะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-59 ปี จำนวน 100 คน ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่อ.บางเลน

ผู้ที่เริ่มฉีดเป็นคนแรก คือ นายอนุชา ใจช่วงโชตินายอำเภอบางเลนและนพ.กมลรักษ์จินดาไตรรัตน์ ผอ.รพ.บางเลน นายสมบัติ ชูเถื่อน สาธารณสุขอำเภอบางเลน โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางเลน เป็นผู้ฉีดให้ โดยมีบุคคลากรยืนให้กำลังใจ ตามด้วยบุคคลากรคนอื่นๆ ที่ฉีดเป็นลำดับถัดมา จากนั้นก็จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคในวันที่ 2-3มีนาคม 2564 ให้กับบุคลากรด่านหน้าและเสี่ยงต่อไป  

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here