นครปฐม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เดินหน้าพร้อมเปิดโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

4

ที่ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม คุณ นภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กพิเศษตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

โดยมี คุณเขมิกา ประสานสุข รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณจิดาภา ปุระธนานนท์ ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์ ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสงคราม คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี คุณรพิพร ยิ่งเจริญตัวแทนแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร คุณวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์ ตัวแทนแม่บ้านตำรวจเพชรบุรี ร.ท.หญิง กชพร ทองอยู่ ตัวแทนแม่บ้านตำรวจกาญจนบุรี คุณนันธิดา ตันติอาภา ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี คุณนวรัตน์ ชมภูนุช ตัวแทนแม่บ้านตำรวจประจวบคีรีขันธ์ พร้อมผู้แทนคณะแม่บ้านแต่ละจังหวัด และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here