นครปฐม ตำรวจโพธิ์แก้วเปิดยุทธการตรวจค้นหาเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ เน้นกวาดล้างอย่างเข้มข้น

7

ที่ สภ.โพธิ์แก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รองผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง เปิดยุทธการตรวจค้นหาเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ ในพื้นที่ สภ.โพธิ์แก้ว โดยมี พ.ต.อ.พงศกร อุปพงษ์ รองผบก.ภ.จว.นครปฐม , พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว พร้อมด้วย โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง , กอ.รมน. , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ , สำนักงานแรงงาน , สำนักงานจัดหางาน/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน ในการเปิดยุทธการดังกล่าว

 พ.ต.อ.พงศกร อุปพงษ์ ด้วยสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงและขยายตัว มากขึ้นประกอบกับสถานการณ์โรค COVID – 19  ทำให้มีแรงงานต่างด้าว เดินทางเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก บางส่วนใช้วิธีลักลอบข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายโดยอาศัยขบวนการนำพา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจถูกแสวงประโยชน์ถูกเอารัด เอาเปรียบจากกลุ่มคนดังกล่าวถูกบังคับใช้แรงงานจากนายจ้างที่ต้องการแรงงานราคาถูก จนตกอยู่ในสภาพการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในที่สุด

ตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้าง เปิดยุทธการ ตรวจค้นหาเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยในสังกัดพร้อมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการเข้มงวดและนำกฎหมายมาใช้บังคับอย่างชัดเจนในยุทธการนี้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ที่รับนโยบายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE  จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here