นครปฐม ครบรอบ 19 ปี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโครงการ “ราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมใจสืบสานคุณค่ามรดกผ้าไทย”

0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหารและศิลปินแห่งชาติ เข้าพบ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เพื่อหารือในการจัดงานครบรอบ 19 ปี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโครงการ “ราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมใจสืบสานคุณค่ามรดกผ้าไทย”

ซึ่งมีกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเสริมสร้างความรู้ศิลปะผ้าไทยดั้งเดิม เป็นการสร้างเครือข่ายผู้สืบสานคุณค่ามรดกผ้าไทยทั้ง4ภาค และเกิดเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สืบสานมรดกคุณค่าศิลปะผ้าไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here