นครปฐม คณะสงฆ์มอบเงินจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

9

ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล  เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  พระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  องพจนกรโกศล เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง  รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี   

พระครูปลัดสาธุวัฒน์  เจ้าคณะตำบลทัพหลวง เจ้าอาวาสวัดวังตะกู และพระเถรานุเถระในจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบเงินจำนวน 1,594,944 บาท ให้กับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อนำไปจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงและแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมของประเทศ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้น สำหรับจังหวัดนครปฐม มีเตียงโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 526 เตียง  มีโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน มีเตียงจำนวน 96 เตียง แห่งที่ 2 คือ โรงพยาบาลสนาม  สนามแบตมินตันแม่ทองหยิบ อยู่ภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตำบลสนามจันทร์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 130 เตียง  จังหวัดนครปฐม มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย  20 – 40 คน/ต่อวัน ทำให้สถานพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือ ทางการแพทย์ในการรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมและ คณะสงฆ์อนัมนิกายและผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 1,594,944 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ให้จังหวัดนครปฐมในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดต่อไป

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here