นครนายก – โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

5

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ รวม ๑๕ วัน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๑๐๔ คน โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระเถรานุเถระร่วมพิธี ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียง

การนี้ พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง ได้เป็นผู้บรรพชาเป็นสามเณรให้กับผู้สมัครร่วมโครงการฯ จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. สามเณร ๑๐๔ รูป ได้แบ่งเป็น ๓ กลุ่มเพื่อไปอุปสมบท ๓ วัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง วัดใหญ่ทักขิณาราม และวัดดง โดยมีพระอุปัชฌาย์สับเปลี่ยนกันหลายรูป ทั้งนี้การบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ เป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และสร้างสมคุณงามความดี สร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาท สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป.

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here