นครนายก – เปิดแล้ว ตลาดสถานีท่าช้าง Tha Chang Station จุดพักรถก่อนเข้าเมืองนครนายก

0

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดตลาดสถานีท่าช้าง Tha Chang Station โดยมี ผศ.ดร. ชัยยศ ชาวระนอง ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีในครั้งนี้

ตลาดสถานีท่าช้าง Tha Chang Station ตั้งอยู่บริเวณใกล้แยกสามสาว ริมถนนสายนครนายก-รังสิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ทำการเช่าพื้นที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกบริเวณนี้ เพื่อการพัฒนาเพราะเป็นพื้นที่ด่านหน้าในการเข้าจังหวัดนครนายก ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามเป็นจุดพักรถ ทานอาหาร เครื่องดื่ม ของนักท่องเที่ยวก่อนเข้าเมือง และเป็นตลาดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าOTOP และของกลุ่มแปรรูปต่างๆ

เพื่อเป็นการสร้างรายได้และขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าของชุมชน สร้างรายได้ของคนในชุมชนมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนโยบายของรัฐบาล

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here