นครนายก – หลวงพี่ต่อ ถวายการต้อนรับพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

1

ที่วัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูสาทรสันติวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พร้อมพระเถรานุเถระ นำพระสงฆ์ 102 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

โดยมี พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) เป็นประธานสงฆ์ นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาอันเป็นการสืบทอดต่ออายุพระศาสนา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป

ในการนี้ พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) ประธานมูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา วัดมณีวงศ์ ได้ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และพระสงฆ์ 102 รูป และพาเยี่ยมชมความงดงามวิจิตรศิลป์ภายในถ้ำพญานาค ซึ่งครั้งนี้เป็นการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ก่อนที่พระสงฆ์ 102 รูป จะทำการลาสิกขาในวันที่ 23 มกราคมนี้

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here