นครนายก – วุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังแผนพัฒนาระดับอำเภอ และ อปท.

1

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ  ลงพื้นที่พบปะประชาชนและส่วนราชการ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อม นางวจิราพร อมาตยกุลนายอำเภอบ้านนา หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอบ้านนา ให้การต้อนรับเพื่อร่วมพูดคุยและรับฟังข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย

รับทราบแผนพัฒนาระดับอำเภอบ้านนาในภาพรวม พร้อมแผนพัฒนาองค์กรปกครอง รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ในระดับตำบล         รับฟังผลงานสำคัญระดับอำเภอที่จะดำเนินการให้สำเร็จปี 2564 ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

สำหรับการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานลงพื้นที่พบประชาชนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามรับฟังข้อคิดเห็นของภาคประชาชน ภาคเอกชน และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในระดับตำบล และประเด็นต่าง ๆ ที่จะให้วุฒิสภาช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here