นครนายก – วัดธรรมปัญญาจัดแข่งขันเรือพายโบราณพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน

5

ที่สนามคลองรังสิต-นครนายก บริเวณหน้าวัดธรรมปัญญา ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอก อภิชาติ  มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพายโบราณพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระครูสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา ประธานผู้จัดงาน โดยมีนายวรรณชัย  กุสลาศรัย เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมมีนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนยก และแขกผู้มีเกียรติ  ประชาชนเข้าร่วมในการเปิดการแข่งขันเรือพายโบราณพื้นบ้านจำนวนมาก

ด้วยวัดธรรมปัญญา โดยท่านพระครูสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาร่วมกับชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดนครนายก,สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก, องค์การบริการส่วนจังหวัดนครนายก,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก,องการบริหารส่วนตำบลพรหมณี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก, ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเรือพายโบราณพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาโดยใช้กิจกรรมกีฬาเรือพายเป็นสื่อ รวมถึงให้อนุชนคนรุ่นหลังมีจิตสำนึกในการหวงแหน รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ การจัดการแข่งขันกำหนดจัดการแข่งขันจำนวน 4 ประเภทดังนี้

1.เรือม่วงขุดโบราณ 12 ฝีพาย  2.เรือม่วงโบราณ (โอเพ่น) 12ฝีพาย  3.เรือมาดขุดโบราณ 7 ฝีพาย และ4.เรือยาวจิ๋ว 7 ฝีพาย เป็นต้น

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here