นครนายก – มอบเงินซื้อเครื่องมือทางการเเพทย์

3

ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครนายกนายณัฐพงศ์   ศิริชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  และนายแพทย์ วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก   ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือเพื่อนำไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์  รวมมูลค่า  1,700,000  บาท โรงพยาบาลนครนายก เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง  มีผู้ป่วยเข้ารับการักษาจำนวนมาก เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย  วันนี้ทางโรงพยาบาลได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา โดยได้รับเงินช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์จาก  คุณประไพรพร  สุทธิรัตน์  จำนวนเงิน  200,000 บาท    และ  คุณสุนทรี  วนวิทย์  และครอบครัว  ประธานบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด  บริจาคเงินช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์  จำนวน  1,100,000 บาท  และบริษัท  SPAR  มอบเงินบริจาคอีก  400,000 บาท  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครนายกต่อไป

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here