นครนายก -พิธีส่งมอบศูนย์ผู้สูงวัย

5

 ที่ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องการส่งและรับมอบอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช ผู้ส่งมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วยพระครูปลัดอรรคพล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนาชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมบันทึกข้อมตกลงร่วมกัน พร้อมมอบโมเดลศูนย์ผู้สูงวัยฯจำลองให้ในพิธีฯ จากนั้นได้รับมอบรถAMBULANCE จากคุณแม่พรสุข จึงพานิช จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยภายในศูนย์ฯ จากนั้นได้ประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานสงฆ์พร้อมพระสงฆ์จำนวน10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก และคณะสงฆ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับศูนย์ผู้สูงวัยแห่งนี้ พระราชสิทธิวราจารย์ ได้ก่อสร้างจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจำนวน 220 ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแล รักษาผู้สูงวัย โดยทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะได้ดำเนินการบริหารจัดการ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ..

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here