นครนายก – พิธีมอบคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติฯบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ในอุภินมัตถจรกถา

2

ที่ศาลาการเปรียญ วัดพราหมณี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ฝ่ายมหานิกาย) พระเดชพระคุณพระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย) เป็นประธานสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอทั้ง 4 อำเภอ และเจ้าคณะตำบลในจังหวัดนครนายก และข้าราชการเข้าร่วมในพิธี จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราชธนาศิล พระสงฆ์ให้ศิล จากนั้นหัวหน้านักงานจังหวัดกล่าวรายงาน ต่อมานายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ถวายคัมภีร์แด่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ตามลำดับ จากนั้นพระสงฆ์อนุโมมนา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กรวดน้ำ พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธี

จังหวัดนครนายก โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้รับมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565  โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานเพื่อนำมาถวายแด่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล และนำไปถวายเจ้าอาวาสทุกวัดจำนวน 213 วัดเพื่อนำไปแสดงเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และทุกวันธรรมสวนะ ตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2565

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here