นครนายก – พิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๒๐ วัน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙ คน โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ คณะสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถือเป็นพิธีที่สำคัญยิ่ง ที่จะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ขอสมัครเข้าร่วม เพื่อบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างสมคุณงามความดี สร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาท สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป  

อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here