นครนายก ผ้าป่าสนับสนุนทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์

4

 ที่ศาลาห้องประชุมสงฆ์วัดพราหมณี  พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาวัดพราหมณี พระอารามหลวง พระครูปริยัติ โพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ธรรมนิยามสูต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ประธานพิธีเชิญผ้าบังสุกุลวางไว้ที่กองผ้าป่า จากนั้นประธานสงฆ์ได้พิจารณาบังสุกุล ประธานฝ่ายฆราวาส ทอดผ้าไตรบังสุกลจำนวน 10 ผืน พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล หัวหน้าส่วนราชการประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำและรับพร สำหรับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้มุ่งเน้น เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน สร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชนตลอดไป ..

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here