นครนายก -นายกเล็ก ขอเป็นเด็กวัด ทุกวันพระ

9

นายศุุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกชอบเดินตาม พระครูปลัดโชคชัย กิตติคุโน  เข้าอาวาสวัดโพธินายก บริเวณอำเภอเมืองนครนายกในเขตเทศบาลเมืองนครนายก โดยมีญาติโยมและญาติธรรมทั้งหลายใส่บาตกันเป็นจำนวนมากพอสมควร จนหลายคนชื่นชมในการเป็นผู้นำท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเป็นอย่างมาก

จากการสอบถามนายศุุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ เล่าว่าสังคมช่วงนี้เกิดความวุ่นวายมักมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์จำนวนมาก ตนจึงคิดว่าว่าจะทำอย่างไรที่ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาเผยแพร่การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยทุกวันพระตนจึงได้อาสามาเป็นเด็กวัด ที่วัดโพธินายก ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเจ้าอาวาสเดินบิณฑบาตทุกวันเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้การบิณฑบาต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ที่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดมาบิณฑบาตโปรดญาติโยม ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนทั้งหลายจะได้พบเห็นพระสงฆ์-สามเณร ออกบิณฑบาตด้วยอาการอันสำรวม เดินโดยเท้าเปล่า คนส่วนใหญ่มักเกิดศรัทธาเมื่อพบเห็นพระสงฆ์-สามเณร ออกบิณฑบาตด้วยอาการอันน่าเลื่อมใส แม้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ยังชื่นชมต่อกิจวัตรอันประกอบไปด้วยความสำรวมระวังนี้ ซึ่งก็ได้เห็นว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือยังมีอีกมาก

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here