นครนายก – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

6

ที่วัดสุตธรรมมาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามที่ขอพระราชทาน โดย พลโทปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน ท่านเจ้าคุณพระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก(ฝ่ายธรรมยุต) พระครูธรรมสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุตธรรมมาราม ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียนนายร้อยน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสุตธรรมมาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

พลโทปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ จากนั้นประธานรับผ้ากฐินอุ้มประคอง วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้าหน้าหน้าพระสงฆ์   ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตน์ตรัย อุ้มประคองผ้าพระกฐิน กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์ ยกพานประเคนพระสงฆ์ แล้วประเคนเทียนปาติโมกข์ พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรมและสวดญัตติทุติกรรม พระสงฆ์ที่ได้รับฉันทานุมัติเป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน จากนั้นถวายเครื่องราชบริวารพระกฐินแด่พระครูธรรมสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุตธรรมมารามและถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อมรวมยอดในการทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้รวมเป็นเงิน 1,113,905 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here