นครนายก – งบฟื้นฟูหลังโควิดกรมการพัฒนาชุมชนใช้4,700ล้านบาทนำโคกหนองนาให้25,000 ครัวเรือน

6

งบฟื้นฟูหลังโควิด ออกฤทธิ์แล้วจาก 4 แสนล้านบาท กรมการพัฒนาชุมชนใช้ 4,700 ล้านบาท นำโมเดล โคกหนองนา ศาสตร์พระราชามาให้ชาวบ้านทำ จำนวน 25,000 ครัวเรือน วาดหวังสร้างวิถีชีวิตใหม่ New normal ทั่วไทยนะ จะบอกให้ นครนายก

พี่คำรณพาไปชมวิถีชีวิตใหม่ แบบ New normal นั่นคือการทำ โคกหนองนาโมเดลนะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here