นครนายก – คณะสงฆ์ภาค 12 ดำเนินการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564

8

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง จัดพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 ของคณะสงฆ์ภาค 12 (นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว) โดยมี พระธรรมปริยัติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานเปิดฯ พร้อมด้วย พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 และคณะกรรมการกองตรวจ ภาค 12 ทั้ง 4 จังหวัด นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 (นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว)

ทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมพิธีต้องใส่แมสตลอดเวลา ผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมพิธี

ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร บัดนี้ การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 ของคณะสงฆ์ภาค 12 ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบสนามหลวงแผนกธรรม ว่าด้วยการจัดสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2560 และประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เรื่องวิธีปฏิบัติการสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 และแม่กองธรรมสนามหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคทุกภาค รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ของแต่ละภาค ภาค 12 ได้กำหนดตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here