นครนายก – คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางศึกษางาน และรับฟังความคิดเห็น

4

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะเดินทางศึกษางาน และรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกและการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีนายอุดมเขต ราฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมนายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปในภาพรวมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และรับฟังการบรรยายสรุปจากนายพงศ์ธร วงศ์อนันต์นนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี ถึงภาพรวมการบริหารจัดการอบต.และการดำเนินงานเตรียมการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต. จากนั้นประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพรวมของการบริหารงานจัดการของอบจ.นครนายกและอบต.พรหมณี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้กล่าวว่า ในการเดินทางมาครั้งนี้ก็ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางอบจ.นครนายกและอบต.พรหมณี ถึงการดำเนินงานการบริหารจัดการในด้านต่างๆ พร้อมกับรับฟังปัญหาของท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานก็ได้ดำเนินการจัดการผ่านไปได้ด้วยดี อีกทั้งการเตรียมการจัดการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต. ที่ดำเนินการอยู่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพียงต้องเน้นในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จำเป็นต้องปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ โดยเร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การเลือกตั้งได้คนดีเข้ามาบริหารพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here