นครนายกร่วมกับศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติธนาคารเลือดและเหล่ากาชาดออกหน่วยขอรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ฝ่าวิกฤติโควิด -19

12

ที่หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนยก ได้รับการประสานจากศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขานครนายก ว่าปัจจุบันโลหิตที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทั้งในและนอกสถานที่ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้ประสานนายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอเมืองนครนายก โดยมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคจำนวนมาก และในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.เปิดขอรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอปากพลี วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. เปิดขอรับบริจาคโลหิต ที่หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ด้วยจังหวัดนครนายก ได้รับการประสานจากศูนย์โลหิตแห่งชาติสาขานครนายก เนื่องด้วยปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงได้กำหนดให้ศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกออก ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครนายก ออกหน่วยขอรับบริจาคโลหิตทุกอำเภอ จึงให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดและให้จัดผู้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 50 คน ทยอยหมุนเวียนกันมาเป็นระยะเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here