ธ.ออมสิน ร่วมกับ ทต.วังหงส์, เครือข่าย ป่าชุมชน ร่วมสร้างฝายน้ำล้น ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1

ที่ชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 , นายบัณฑิต กองทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตแพร่ ,นายเจริญ อินทราวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ ,นายกฤษฎา อินทราวุธ อดีตกำนันตำบลวังหงส์, ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ต.วังหงส์, กำนันตำบลวังหงส์ ฯ ร่วมสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน และปลูกต้นไม้ที่พระธาตุดอยโตน

ป่าชุมชนตำบลวังหงส์ เป็นแหล่งรวม พืชพันธุ์ธัญญาหารของพี่น้องชาวบ้านชาวบ้านตำบลวังหงส์ มีการร่วมแรงร่วมใจในการดูแลรักษาป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานาน  ป่าชุมชนตำบลวังหงส์ เป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ตของตำบล ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตที่เกิดจากป่าแห่งนี้นับค่ามหาศาล ป่

าแห่งนี้ได้รับการดูแลจากเครือข่ายป่าชุมชนตำบลวังหงส์  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรหน่วยงานต่างๆ  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีเครือข่ายป่าชุมชนและ ทสม.ตำบลวังหงส์ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการและกลุ่มองค์กรต่างๆ มาร่วม ประมาณ 200 คน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here