ธ.กรุงไทย ตาคลี เปิดบริการ โครงการ ชิม ช้อป ใช้ ในวันเสาร์อาทิตย์นี้ เป็นกรณีพิเศษ

37

ตามที่รัฐบาลจัดโครงการ ชม ช้อป ใช้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนในโครงการ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 จำนวน 10 ล้านคน โดยขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์เข้าไปยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรองรับการทำงานได้ทันกับความต้องการของผู้รับสิทธิ์ ธนาคารกรุงไทย จึงเปิดให้บริการรับยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในการนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตาคลี โดยมี นายอังกูร ศรีภูธร เป็นผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาตาคลี เห็นว่าผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ในเขตอำเภอตาคลี มีจำนวนมากและมายืนยันตัวตนกับเคาน์เตอร์ธนาคารแน่ทุกวัน และเพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการให้ได้รับสิทธิ์ได้ทันตามระยะเวลาโครงการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตาคลี จึงเปิดให้บริการ รับยืนยันตัวตนในช่วงเวลาวันหยุด โดยจะให้บริการในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 นี้ เพิ่มเติมจากวันทำการปกติของธนาคาร ดังนั้นทางธนาคารขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะมายืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 นี้ ให้ท่านเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย(ถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวมาด้วย) ธนาคารกรุงไทยสาขาตาคลี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ตามวันและเวลาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here