ธารน้ำใจ สู่ประชาชน (ร้อยเอ็ด)

1

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางนงลักษณ์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางนำธารน้ำใจจากกาชาดมามอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองฮี จำนวน 2 จุด ดังนี้           จุดที่ 1 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดทุ่งรังษี ณ หมู่ที่ 8 และ 12 บ้านหนองจาน ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ผู้ยาก ไร้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง/ตำบลสาวแห/และตำบลเด่นราษฎร์เข้าร่วมรับมอบธารน้ำใจจากกาชาด จำนวน 100 ชุด       จุดที่ 2 เวลา 11.00 น. ณบริเวณวัดดงเย็นมหาวิหาร หมู่ 16 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองฮีและตำบลเด่นราษฎร์ เข้ารับมอบธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 100 ชุด โดยมี นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอหนองฮีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here