ธนาธร เผย นิติรัฐต้องมีความยุติธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งประชาชน (พิษณุโลก)

2

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องคณะกรรมาธิการกับการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ 

ธนาธร เผย นิติรัฐต้องมีความยุติธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งประชาชน (พิษณุโลก) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โดยมีนายปดิพัทธฺ  สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต  1 และประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

ธนาธร เผย นิติรัฐต้องมีความยุติธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งประชาชน (พิษณุโลก) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า  และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีเสวนา มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 150 คน ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 แบบ New Normal โดยให้นั่งฟัง ระยะห่าง 1 เมตร สวมหน้ากากผ้าและอนามัย 

ธนาธร เผย นิติรัฐต้องมีความยุติธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งประชาชน (พิษณุโลก) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

หลังจากนั้นนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า  ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า วันนี้มาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลก และศึกษาดูการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปศึกษาเป็นแรนวทางการแก้ไขในอนาคต

ธนาธร เผย นิติรัฐต้องมีความยุติธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งประชาชน (พิษณุโลก) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า   ได้กล่าวถึงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้กระทำผิดในคดีชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต นั้นว่า ก็คงเป็นข่าวเรื่องที่มี มีคนบางคน พี่มีฐานะร่ำรวยในสังคม เมื่อกระทำความผิดกลับไม่ถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นที่ทำให้ประชาชน เคลือบแครงสงสัยในความยุติธรรมของกระบวนการ  ตนเรียนว่ากระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญมาก มันคือเสาหลักของความเป็นธรรมในสังคม ถ้าประชาชนหมดศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม ประชาชนก็จะไม่มีที่พึ่ง ที่อยู่ในกระบวนการอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมาก ถ้าใครจะใช้กระบวนการยุติธรรมมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจะทำให้ประชาชนหมดศรัทธา เราไม่เห็นด้วยกับวิธีการอย่างนี้ เราเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรม ตำรวจ ศาล ราชทัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น กกต .ไม่ว่าจะเป็น ปปช. หรือศาลรัฐธรรมนูญ ต้องกลับมา เอาหลักการนิติรัฐ นิติธรรมเป็นที่ตั้ง กลับมา…เอาความถูกต้องเป็นที่ตั้ง ไม่รับใช้ผู้มีอำนาจทางการเมือง ไม่รับใช้เจ้าสัว ไม่รับใช้คนที่มีสถานะพิเศษในสังคมคนไหน แต่รับใช้ความถูกต้องเป็นเสาหลักที่สำคัญของสังคม เพราะเสาหลักที่ชื่อว่าความยุติธรรมพังทลายไป สังคมจะเดือดร้อน

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here