ธนาคารปูม้า ต้นแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าสู่ความยั่งยืน

20

ธนาคารปูม้า แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าของกรมประมงและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลไทย และตอบสนองต่อความต้องการด้านอาหารของประชาชน

#ThaiReference #กรมประมง #นายวิชาญอิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง #ปูม้า #จ.จันทบุรี #ธนาคารปูม้า #อนุรักษ์ #ฟื้นฟู

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here