ธกส.จับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคคืนกำไรลูกค้ากว่า7ล้าน(สุพรรณบุรี)

29

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายทรงพร ยองใย รอง ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ธ.ก.ส. ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอสามชุก นายนิพัฒน์ เลิศปฏิภานพงษ์ ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จ.สุพรรณบุรี นางอัญคณางค์  เรืองจันทร์ ผจก. ธ.ก.ส.สาขาสามชุก

พร้อมด้วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ในสังกัด ร่วมกันจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2564 โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค มอบรางวัลให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.ผู้มีฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทวีโชค ทุกอำเภอใน จ.สุพรรณบุรี จำนวน 14 สาขา ณ ศาลาประชาคม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

สำหรับผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวิโชค สมุดเงินฝากเล่มสีแดง เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทมีรางวัลของ ธ.ก.ส. คุณสมบัติของผู้ฝาก คือบุคคลทั่วไป ซึ่งนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือนแล้ว ยังมีโอกาสได้รับสิทธิ์ชิงรางวัลระดับจังหวัด และชิงรางวัลระดับประเทศ ของรางวัลเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยกำหนดจับรางวัลปีละ 3 ครั้ง ดังนี้ 1. รางวัลระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ยอดเงินฝากคงเหลือทุกๆ 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ์ 2. รางวัลระดับประเทศ จับรางวัลปีละ 1 ครั้ง ยอดเงินฝากคงเหลือทุกๆ 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัล 1 สิทธิ์ และฝากติดต่อกัน 10 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัลเพิ่ม 1 สิทธิ์ รวมเป็น 2 สิทธิ์ การจับรางวัลเพื่อมอบโชคให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินออมทรัพย์ทโชค กับ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้มียอดเงินฝากออมทรัพย์ทโชค รวมจำนวน 5,741,201,167.20 บาท มีบัตรที่ได้ลุ้นจับรางวัล จำนวน 4,830,228 ใบ

สำหรับรางวัลที่ 1 คือรถยนต์ 7 ที่นั่ง 1 คัน รางวัลที่ 2 จำนวน 3 รางวัล เป็นรถยนต์เก๋ง 3 คัน รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์  13 รางวัล รางวัลที่ 4 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 สลึง  680 รางวัล รวมรางวัลทั้งสิ้น 697 รางวัล มูลค่าของรางวัล 7,983,260 บาท (เจ็ดล้าน เก้าแสน แปดหมื่น สองร้อย หกสิบ บาทถ้วน) สำหรับผู้โชคดีรางวัลที่ 1 ได้รับรถยนต์ 7 ที่นั่ง ได้แก่นายเอี่ยม-น.ส.ศิร์พิชชา น้อยสุริวงษ์ ลูกค้าสาขาเดิมบางนางบวช รางวัลที่ 2 มี 3 รางวัล 1.น.ส.ชนัดดา ธิติมาธัญญา ลูกค้าสาขาสองพี่น้อง  2.นายธีรวุฒิ ตั้งสัมพันธ์ ลูกค้าสาขาเดิมบางนางบวช และ 3.นางนัยนา มะนาวหวาน  ลูกค้าสาขาเดิมบางนางบวช

ซึ่งประชาชนหรือเกษตรกร ยิ่งฝากมากยิ่งมีโอกาสถูกรางวัลมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้มีการเก็บออมเงิน และรู้จักประหยัด อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งของครอบครัว ทาง ธ.ก.ส.ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกร สนับสนุนและพัฒนาให้ประชาชนในภาคชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืนทางด้านการเงิน เพื่อมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากดอกเบี้ยแล้ว ยังมีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ส่วนผู้โชคดีทุกรายได้รับรางวัล ทาง ธ.ก.ส.จะแจ้งให้มาติดต่อขอรับรางวัลกับผู้จัดการ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ของผู้ที่ได้รับรางวัล แต่ละรายได้ทุกวันทำการ  หรือติดต่อสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-500508 สำหรับการจับรางวัลครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันโควิด19 แพร่ระบาด

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here